| Strona główna   |   Strona UG Przemęt   |                                                                                  |  Kontakt tel. 065 549 60 71 wew. 43  |  E-mail: [email protected]  |
 
----- -
Integracja przedszkolna
 
-- Z uwagi na potrzebę wyrównania szans rozwojowych dzieci niepełnosprawnych oraz włączenia 
ich w życie społeczne w czterech przedszkolach - Mochy, Nowa Wieś, Przemęt, Bucz, 
utworzone zostaną grupy integracyjne. 
Program integracji dostosowany będzie indywidualnie do potrzeb każdego niepełnosprawnego dziecka. 

Przedszkola organizować będą cykliczne imprezy integracyjne z udziałem zawodowych animatorów, 
cateringiem, dogoterapią oraz z wykorzystaniem zestawów pneumatycznych urządzeń rozrywkowych.

W ramach projektu organizowane będą wycieczki integracyjne dla najmłodszych.
 

Realizacja projektu trwa do 30.04.2011 r.

| Integracja przedszkolna | Profilaktyka jamy ustnej | Profilaktyka wad wymowy | Aktywność fizyczna | Zdrowie emocjonalne |
| Psychika i emocje | Edukacja zdrowotna | Zdrowa żywność i zdrowe nawyki |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-