| Strona główna   |   Strona UG Przemęt   |                                                                                  |  Kontakt tel. 065 549 60 71 wew. 43  |  E-mail: [email protected]  |
 
----- -
Projekt

Urząd  Gminy Przemęt realizuje projekt "Żyjmy zdrowo - Razem!" - integracja społeczna, profilaktyka zdrowotna
oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Na realizację projektu samorząd 
otrzymał wsparcie finansowe w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
-
W ramach projektu, aby zadbać o zdrowie naszych dzieci, w przedszkolach gminy Przemęt wprowadzone 
zostaną: program zintegrowanej edukacji przedszkolnej, program profilaktyki chorób cywilizacyjnych 
oraz promocji zdrowia. 
-
Zakupiony zostanie nowy atestowany sprzęt, meble, zabawki, materiały edukacyjne oraz powstaną nowe
bezpieczne place zabaw.

Więcej o realizowanych programach dowiesz się klikając ikony poniżej.

------------
------------

Na realizację projektu Gmina Przemęt otrzymała wsparcie finansowe w ramach Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.

Wysokość otrzymanego grantu na realizację projektu "Żyjmy zdrowo - razem!" - integracja społeczna,
profilaktyka zdrowotna oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci w wieku przedszkolnym wynosi
736.982 euro - 85% wartości całego projektu. 
Z budżetu gminy Przemęt pochodzi pozostałe 130.056 euro - 15% wartości całego projektu.

Realizacja projektu potrwa do 30.04.2011 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-