|  Strona główna   |   Strona UG Przemęt   |                                                                                  |  Kontakt tel. 065 549 60 71 wew. 43  |  E-mail: [email protected]  |
 
----- -
Kontakt

Informację na temat realizacji projektu "Żyjmy zdrowo - Razem!" w gminie Przemęt.

Telefonicznej informacji o projekcie udziela:
Maja Flieger
Urząd Gminy Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. 065 549 60 71 wew. 43
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-