|  Strona główna   |   Strona UG Przemęt   |                                                                                  |  Kontakt tel. 065 549 60 71 wew. 43  |  E-mail: [email protected]  |
 
----- -
Dla kogo?

Projekt skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli z terenu gminy Przemęt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-