|  Strona główna   |   Strona UG Przemęt   |                                                                                  |  Kontakt tel. 065 549 60 71 wew. 43  |  E-mail: [email protected]  |
 
----- -
Co zyskasz?

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2009 roku przy naszych
przedszkolach powstały place zabaw.Sale przedszkolne zostały wyposażone w niezbędne meble oraz sprzęt do prowadzenia zajęć rytmiki, zajęć
gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych a także do prowadzenia programów prozdrowotnych.Do wszystkich przedszkoli trafił sprzęt komputerowy i multimedialny, czyli laptopy, wielofunkcyjne drukarki,
elektroniczne rzutniki oraz ekrany. Zakupiono również książki, w tym programy multimedialne do prowadzenia
m. in. interaktywnych zajęć bajkoterapii. 32 nauczycieli uczestniczyło w  kursie bajkoterapii, by przy pomocy
sprzętu komputerowego i oprogramowania prowadzić interaktywne zajęcia z bajkoterapii w przedszkolach.

W 2009 roku utworzone zostały grupy integracyjne w 4 placówkach przedszkolnych w Buczu, Kaszczorze,
Mochach oraz Radomierzu. Nad grupami integracyjnymi czuwa 5 specjalistów, którzy prowadzą  zajęcia z dziećmi
niepełnosprawnymi.

Dodatkowo 4 osoby zatrudnione w placówkach przedszkolnych z grupami integracyjnymi rozpoczęły naukę
na studiach podyplomowych, osiągnięte kwalifikacje będą przydatne tym osobom przy pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi.

W ramach projektu dla placówek prowadzących grupy integracyjne organizowane są wycieczki oraz imprezy
integracyjne.W maju odbyła się integracyjna impreza inaugurująca projekt „Żyjmy Zdrowo - Razem”, zorganizowaną dla dzieci
niepełnosprawnych z Gminy Przemęt oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli. Jednym z celów imprezy było
przekonanie i zachęcenie rodziców do zapisywania ich dzieci do grup integracyjnych.

W październiku w Radomierzu odbyła się kolejna impreza integracyjna z udziałem przedszkolaków.Zorganizowano również 2 wycieczki integracyjne dla dzieci pełno i niepełnosprawnych.
25 września 2009r. przedszkolaki z Radomierza, Moch, Kaszczoru i Bucza pojechały na wycieczkę integracyjną
do Indiańskiej Wioski Jozefów. Liczba bawiących się dzieci na wycieczce wyniosła ok. 70. Wycieczka rozpoczęła
się przybyciem Bladych Twarzy do Wioski Raven Territory oraz „Wielka Naradą Wojenną” – przywitanie przez
Szeryfa. Następnie dzieci zwiedzały wioskę, odwiedziły Tipi Ognia, gdzie odbywały się opowieści o kulturze Indian.
Były również gry i zabawy dla najmłodszych – Indiański Tor Przygody. Wycieczkę prowadzili profesjonalni
animatorzy, którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał zdjęcie grupowe
na tle Wioski w formie listu gończego.

Natomisat 10 grudnia 2009 r. przedszkolaki pojechały na wycieczkę integracyjną do Spółdzielni Socjalnej "Szklany
Świat" Bombki w Krośnicach. Podczas wyjazdu dzieci zwiedziły wytwórnie świątecznych ozdób oraz uczestniczyły
w lekcji malowania bombek. Były również gry i zabawy dla najmłodszych z Św. Mikołajem. Wycieczkę prowadzili
profesjonalni animatorzy, którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał
bombkę z swoim imieniem.

W 2009r. dzięki uzyskaniu grantu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego zadbaliśmy kompleksowo o zdrowie
naszych przedszkolaków:

- przeprowadzono 3 badania stomatologiczne -kontrolne badanie jamy ustnej dla wszystkich przedszkolaków
- przeprowadzono 2 fluoryzacje zębów -lakierowanie zębów wszystkich przedszkolaków
- przeprowadzono 1 konsultację stomatologiczną lekarza z rodzicami przebadanych pacjentów
Dzieci przedszkolne zostały przebadane przez laryngologa pod kątem wykrywania wad wymowy i niedosłuchu
wraz z  konsultacją laryngologiczną z rodzicami badanych dzieci – tzw. „Biała sobota”, dotyczące dalszego
sposobu leczenia i profilaktyki. Do przedszkoli wprowadzono zajęcia logopedyczne w grupach jak i  indywidualne
dla przedszkolaków.

Na początku roku szkolnego dzieci wzięły udział w badaniach ortopedycznych. Wykrywa się w ten sposób wady
postawy oraz kwalifikuje dzieci do odpowiednich zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

We wszystkich placówkach objętych projektem prowadzone zostały zajęcia gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej oraz rytmiki.Od stycznia 2009r. dzieci systematycznie uczęszczają na basen „Akwawit” w Lesznie, gdzie pod okiem
instruktorów odbywa się nauka pływania dwoma stylami, nauka skoków do wody, elementy nurkowania
oraz kształtowanie ogólnej wydolności organizmu.

W ramach programu „ zdrowie emocjonalne” od września 2009r. zatrudniony został psycholog, który prowadzi
zajęcia psychologiczne dla wszystkich przedszkolaków oraz indywidualną terapię psychologiczną z 46 dziećmi,
a także konsultację psychologiczno-pedagogiczną dla chętnych rodziców

Od lutego 2009r. do wszystkich przedszkoli codziennie dostarczane są produkty nabiałowe takie jak: jogurty,
sery żółte i białe, serki homogenizowane, soki oraz świeże owoce i warzywa. Poprzez spożywanie zdrowej
żywności dzieci nabywają przekonania o konieczności jedzenia pokarmów niezbędnych dla zdrowia (nabiał,
owoce, warzywa). Przezwyciężają uprzedzenia do niektórych potraw, spożywają surówki i urozmaicone posiłki,
rozumiejąc potrzebę zachowania umiaru w jedzeniu słodyczy.

Prowadzone są również pogadanki, zabawy oraz gry i konkursy na temat zdrowia, higieny osobistej i higieny
jamy ustnej.


Całkowity koszt projektu „Żyjmy zdrowo – Razem”  w 2009 roku wyniósł 1 515 782,00 złotych. Kwota refundacji
kosztów projektu z NMF wyniosła 1 216 069,19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-