| Strona główna   |   Strona UG Przemęt   |                                                                                  |  Kontakt tel. 065 549 60 71 wew. 43  |  E-mail: zdrowo@przemet.pl  |
 
----- Kursy specjalistyczne dla kadry przedszkolnej

Gmina Przemęt w ramach projektu zorganizowała cykl kursów
specjalistycznych dla kadry przedszkolnej.  Pierwszy kurs odbył się
29 września 2010r. w Przedszkolu Samorządowym w Buczu.
Drugi kurs trwał dwa dni i odbył się 22-23 października 2010r.
w Przedszkolu Samorządowym w Mochach.  Ostatni kurs specjalistyczny
odbył się 8 listopada 2010 w Przedszkolu Samorządowym w Kaszczorze.
Więcej w dziale "REALIZACJA".
Galeria zdjęć---

WYCIECZKI INTEGRACYJNE do Ochli i Drzonowa

W ramach projektu organizowane są wycieczki integracyjne
dla najmłodszych.
24 września 2010r. przedszkolaki z Radomierza, Moch,
 Kaszczoru i Bucza pojechały na wycieczkę integracyjną do Ochli
i Drzonowa. Liczba bawiących się dzieci na wycieczce wyniosła ok. 80.
Po przyjeździe do Ochli dzieci zwiedzały Muzeum Etnograficzne
i uczestniczyły w zajęciach o wyrobie masła. Mogły również uczestni-
czyć w przedstawieniu o lnie. Następnie dzieci udał się do Drzonowa,
gdzie zwiedzały Muzeum militarne. Były również gry i zabawy dla
najmłodszych oraz przejazdy bryczką. Wycieczkę prowadzili profesjonalni
animatorzy, którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy.
 
Galeria zdjęć---

Impreza integracyjna w Radomierzu

22 września 2010r. przedszkolaki z Radomierza i Starkowa bawiły się
na imprezie integracyjnej w Radomierzu na stadionie. Liczba bawiących
się dzieci wyniosła ok. 100. O godz. 10:00 rozpoczęły się gry i zabawy
dla najmłodszych, które trwały do godz. 13:00. Imprezę prowadzili
profesjonalni animatorzy, którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy
i prowadzili interaktywne animacje o tematyce pt.: "Podróże dookoła
świata". Dużą atrakcją cieszyły się pieski dogoterapeuty, które
przyjechały wraz ze swoimi przewodnikami oraz pneumatyczne
dmuchańce. Były również przejażdżki z elementami gimnastyki
ogólnorozwojowej.
Galeria zdjęć---

Konferencja Beneficjentów Mechanizmu Finansowego EOG
Gmina Przemęt została zaproszona przez Prezydenta Miasta Gniezna
na konferencję Beneficjentów Mechanizmu Finansowego EOG w zakresie
tworzenia ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej.
Konferencja odbyła się 7 października 2010 r. na terenie kompleksu
uniwersyteckiego Kolegium Europejskiego im. Jana Pawła II w Gnieźnie.
Na konferencji zaprezentowano 14 najciekawszych projektów z całej
Polski, realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
jednym z nich był nasz projekt „ Żyjmy Zdrowo-Razem”.
Wspólne spotkanie pozwoliło na wzajemną wymianę doświadczeń
i poglądów, dało możliwość podpatrzenia dobrych praktyk i pomysłów.
Na zakończenie konferencji wszyscy goście zostali zaproszeni
na wizytację dwóch Stref Rekreacji Dziecięcej położonych
przy przedszkolach w Gnieźnie.

Prezentacja projektu „Żyjmy Zdrowo-Razem” (KLIKNIJ)


Iwona Frenek i Barbara Utrata
podczas wizytacji przedszkola
 
Projekt zaprezentowała
P. Maja Flieger


Wyniki wizyty monitorującej
Pod koniec lipca br. Gmina Przemęt otrzymała
pismo z Biura do Spraw Zagranicznych
Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia 
z Warszawy z informacją pokontrolną
projektu „Żyjmy zdrowo - razem”.
Zdaniem ww Biura, projekt jest prowadzony
w dobrze zorganizowany sposób i zgodnie
z założeniami Planu Wdrażania Projektu.
Osoby odpowiedzialne za kierowanie
projektem wykazują duże zaangażowanie
w pełną realizację jego założeń oraz
efektywne wykorzystanie dostępnych
środków.
Instytucja Wspomagająca, czyli Biuro do Spraw Zagranicznych
Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia po wizycie monitorującej
nie stwierdziła żadnych zaleceń naprawczych.
Pani Maja Flieger -  Zastępca Koordynatora Projektu oraz Pani Iwona
Franek – Specjalista do spraw wdrażania i realizacji projektu dziękują
wszystkim Dyrektorom placówek Przedszkolnych za duże zaangażowanie
i sprawna realizację niniejszego projektu.


Wizyta monitorująca realizację projektu "Żyjmy zdrowo – Razem"

W dniu 24 czerwca 2010 r. odbyła się wizyta monitorująca realizację
projektu PL 0353 "Żyjmy zdrowo – Razem – Integracja społeczna,
profilaktyka zdrowotna oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci
w wieku przedszkolnym" współfinansowanego ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.
Odwiedziła nas Pani Grażyna Kraśniewska z Biura do Spraw
Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia z Warszawy.
Wizyta monitorująca rozpoczęła się weryfikacją dokumentów
finansowych. Następnie odbyła się wizja lokalna w  Przedszkolach
w Buczu, Nowej Wsi oraz Mochach. Komisja monitorująca przeprowadziła
również wizytację imprezy integracyjnej dla przedszkolaków z Moch,
która odbywała się na stadionie w Mochach.

Olimpiada sportowa w Mochach

24 czerwca 2010 r. przedszkolaki z Moch bawiły się na imprezie
integracyjnej w Mochach na stadionie. Liczba bawiących się dzieci
wyniosła ok. 100. O godz. 10:00 rozpoczęły się gry i zabawy
dla najmłodszych, które trwały do godz. 13:00. Imprezę prowadzili
profesjonalni animatorzy, którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy
i prowadzili interaktywne animacje o tematyce pt.: "Dziecięca Olimpiada
Sportowa". Dużą atrakcją cieszyły się pieski dogoterapeuty, które
przyjechały wraz ze swoimi przewodnikami oraz pneumatyczne
dmuchańce. Były również przejażdżki z elementami gimnastyki
ogólnorozwojowej.

Galeria zdjęc z olimpiady w Mochach

*     *     *

„A przedszkole w Mochach w województwie znane,
bo w lokalnych mediach i telewizji poznańskiej
często jest pokazywane.

Tam gminę Przemęt i Norweski Mechanizm Finansowy promuje…”

Tak właśnie stało się z przedszkolem w Mochach, które przystąpiło
do konkursu „Najlepsze Wielkopolskie Przedszkole” zorganizowanego
przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu  i TVP Poznań i uzyskało tytuł
laureata. Nagrodą za uzyskany tytuł było nagrywanie programów
telewizyjnych z udziałem przedszkolaków. Nasi mocheńscy przedszkolacy
wystąpili w 3 odcinkach programu „Wędrówki przedszkolaka”.
Pedagodzy wypowiadali się nt. znaczenia wczesnej edukacji dla rozwoju
dziecka, nt. funduszy pozyskanych z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego i wielu innych spraw. Występujące dzieci prezentowały
się nabytymi umiejętnościami  i odpowiadały na pytania Pani redaktor.
Oglądający mogli zobaczyć sale przedszkolne pięknie wyposażone
w nowe meble i zabawki, sprzęt sportowy, różne zajęcia prowadzone
przez nauczycieli i specjalistów, również z wykorzystaniem sprzętu
multimedialnego oraz zabawy na nowym, bezpiecznym placu zabaw,
który obecnie jest monitorowany.
Zobacz filmy na www.tv.przemet.eu

WIERSZ NA IMPREZĘ INTEGRACYJNĄ W MOCHACH

Fundusz Norweski w przedszkolach działa
o jego pieniążki „Gmina Przemęt” się postarała.
Dyrektorki przedszkoli często się spotykały
i ciekawe zadania do projektu przygotowały.
A teraz przedszkola nasze są najpiękniejsze w świecie,
drugich takich w pobliskich gminach nie znajdziecie.
Mamy nowe place zabaw i zabawek wiele,
tutaj się możemy bawić codziennie, a nawet w niedzielę.
O zdrowie przedszkolaków specjaliści dbają,
i badania jamy ustnej, postawy i wymowy przeprowadzają.
Na basen wyjeżdżamy i prawidłową postawę nabywamy,
a do tego warzywa, owoce i jogurty zajadamy.
Bajki, książki, filmy oraz gry,
mamy tutaj nie od dziś.
Nowy laptop dobrze nam służy,
a projektor obraz daje duży.
Na bajkoterapii też się panie dobrze znają
i do naszych dziecięcych problemów przez bajkę docierają.
A gdy odpoczynku nadejdzie czas,
bajką relaksacyjną uraczą nas.
A przedszkole w Mochach w województwie znane,
bo w lokalnych mediach i telewizji poznańskiej często jest pokazywane.
Tam gminę Przemęt i Fundusz Norweski promujemy,
przez co uśmiech i sympatię gości zyskujemy.

I  WSZYSTKIM – ZA  WSZYSTKO  DZIĘKUJEMY!!!

Wizyta w ZOO

W ramach projektu organizowane są wycieczki integracyjne
dla najmłodszych. 18 czerwca 2010r. przedszkolaki z Radomierza, Moch, Kaszczoru i Bucza pojechały na wycieczkę integracyjną do Nowego ZOO
w Poznaniu. Liczba bawiących się dzieci na wycieczce wyniosła ok. 70.
Wycieczka rozpoczęła się seansem filmowym w kinie 3D. Następnie dzieci
kolejką wąskotorową Maltanką przejechały przez stację Ptyś i Balbinka
do Nowego ZOO. Wycieczkę prowadzili profesjonalni animatorzy,
którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy.

"Robimy cyrk"

9 czerwca 2010r. przedszkolaki z Kaszczoru bawiły się na imprezie
integracyjnej w Kaszczorze na stadionie. Liczba bawiących się dzieci
wyniosła ok. 100. O godz. 10:00 rozpoczęły się gry i zabawy
dla najmłodszych, które trwały do godz. 13:00. Imprezę prowadzili
profesjonalni animatorzy, którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy
i prowadzili interaktywne animacje o tematyce pt.: "Robimy cyrk".
Dużą atrakcją cieszyły się pieski dogoterapeuty, które przyjechały
wraz ze swoimi przewodnikami oraz pneumatyczne dmuchańce.
Były również przejażdżki z elementami gimnastyki ogólnorozwojowej.

Święto Niezapominajki

14 maja 2010r. przedszkolaki z Bucza bawiły się na imprezie integracyjnej
w Buczu na stadionie. Liczba bawiących się dzieci wyniosła ok. 80.
O godz. 10:00 rozpoczęły się gry i zabawy dla najmłodszych, które
trwały do godz. 13:00. Imprezę prowadzili profesjonalni animatorzy,
którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy i prowadzili interaktywne
animacje o tematyce pt.: "Święto Niezapominajek, czyli Niezapominajka,
która zapomniała". Dużą atrakcją cieszyły się pieski dogoterapeuty,
które przyjechały wraz ze swoimi przewodnikami oraz pneumatyczne
dmuchańce. Były również przejażdżki z elementami gimnastyki
ogólnorozwojowej

Wierszyk ułożony przez dzieci z Przedszkola w Buczu na temat
projektu PL 0353 – "Żyjmy zdrowo-Razem"

Witamy wszystkich gości
Co o nasze zdrowie dbają
Jogurciki i owoce
do przedszkola załatwiają.

Kiedy wyjazd jest na basen
To w przedszkolu nikt nie plącze
Ręcznik, czepek w worku mamy
I za chwilę chlup do wody nurka damy.

A rytmika fajna rzecz,
Rytm, muzyka, taniec też.
Wszyscy w koło się kręcimy
No i mamy raźne miny.


WYCIECZKI INTEGRACYJNE

W ramach projektu organizowane są wycieczki integracyjne
dla najmłodszych. 7 maja 2010 r. przedszkolaki z Radomierza, Moch,
Kaszczoru i Bucza pojechały na wycieczkę integracyjną do parku
dinozaurów w Rogowie. Liczba bawiących się dzieci na wycieczce
wyniosła ok. 70. Wycieczka rozpoczęła się przejażdżką kolejką
wąskotorową do Wenecji. Po przyjeździe do Rogowa dzieci zwiedzały
park dinozaurów. Następnie dzieci uczestniczyły w warsztatach
paleontologicznych, podczas których malowały dinozaury.
Były również gry i zabawy dla najmłodszych na ogromnym placu zabaw.
Wycieczkę prowadzili profesjonalni animatorzy, którzy zapraszali dzieci
do wspólnej zabawy.


Poszukiwania Mysia-Pysia.

16 kwietnia 2010 r. przedszkolaki z Kaszczoru i Osłonina bawiły się na
imprezie integracyjnej w Kaszczorze. Liczba bawiących się dzieci
wyniosła ok. 100. O godz. 10:00 rozpoczęły się gry i zabawy dla
najmłodszych, które trwały do godz. 13:00. Imprezę prowadzili
profesjonalni animatorzy, którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy
i prowadzili interaktywne animacje o tematyce pt.: "Gdzie się podział Mysio-Pysio?". Dużą atrakcją cieszyły się pieski dogoterapeuty,
które przyjechały wraz ze swoimi przewodnikami oraz pneumatyczne
dmuchańce. Były również przejażdżki z elementami gimnastyki
ogólnorozwojowej.

Dbajmy o zdrowie

Podstawą edukacji zdrowotnej dziecka w przedszkolu jest nabywanie
umiejętności dbania 
o zdrowie, bogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu
własnym i innych oraz tworzenie warunków do promowania zdrowego
stylu życia.

W ramach edukacji zdrowotnej prowadzone są pogadanki, zabawy
oraz gry i konkursy na temat higieny osobistej i higieny jamy ustnej.

Galeria zdjęć---

Wizyta w "Szklanym Świecie" 

10 grudnia 2009 r. przedszkolaki z Radomierza, Moch, Kaszczoru i Bucza

pojechały na wycieczkę integracyjną do Spółdzielni Socjalnej "Szklany
Świat" Bombki w Krośnicach. W wycieczce uczestniczyło ok. 70. Podczas
wyjazdu dzieci zwiedziły wytwórnie świątecznych ozdób oraz uczestni-
czyły w lekcji malowania bombek. Były również gry i zabawy dla 
najmłodszych z Św. Mikołajem. Wycieczkę prowadzili profesjonalni 
animatorzy, którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy. 
Każdy uczestnik wycieczki otrzymał bombkę z swoim imieniem.

Galeria zdjęć z wycieczki---

Integracyjne spotkanie w Radomierzu

22 października 2009 r. przedszkolaki z Radomierza i Starkowa bawiły się 
na imprezie integracyjnej w Radomierzu. W zabawie uczestniczyło około 
100 dzieci. W południe rozpoczęły się gry i zabawy dla najmłodszych, 
które trwały trzy godziny. Imprezę prowadzili profesjonalni animatorzy, 
którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy i prowadzili interaktywne 
animacje.  Dużą atrakcją cieszyły się pieski dogoterapeuty, które 
przyjechały wraz ze swoimi przewodnikami oraz pneumatyczne 
"dmuchańce". Były również przejażdżki z elementami gimnastyki 
ogólnorozwojowej.

Galeria zdjęć ze spotkania---

Na dzikim zachodzie czyli wizyta w Indiańskiej Wiosce

W ramach projektu organizowane są wycieczki integracyjne 
dla najmłodszych. 
25 września 2009 r. przedszkolaki z Radomierza, Moch, Kaszczoru i Bucza 
pojechały na wycieczkę integracyjną do Indiańskiej Wioski Jozefów. 
W wyprawie uczestniczyło około 70 dzieci, Po przybyciu Bladych Twarzy 
do Wioski Raven Territory i odbyciu "Wielkiej Narady Wojennej" dzieci 
przywitane zostały Szeryfa. Następnie młodzi goście zwiedzili wioskę, 
odwiedzili Tipi Ognia, gdzie wysłuchali opowieści o kulturze Indian. Były 
również gry i zabawy dla najmłodszych - Indiański Tor Przygody. 
Wycieczkę prowadzili profesjonalni animatorzy, którzy zapraszali dzieci 
do wspólnej zabawy. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał zdjęcie grupowe 
na tle Wioski w formie listu gończego. 

Galeria zdjęć z wycieczki---

Multimedia dla najmłodszych 

Do wszystkich przedszkoli w gminie Przemęt trafił sprzęt komputerowy 
i multimedialny. W ramach realizacji programu "Żyjmy zdrowo - Razem!" 
z wykorzystaniem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
do przedszkoli w gminie Przemęt trafią zestawy komputerowe wraz 
z wielofunkcyjnymi drukarkami, elektronicznymi rzutnikami oraz ekranami. 
Nowy sprzęt umożliwi wykorzystanie zakupionych wcześniej programów 
edukacyjnych dla najmłodszych. Koszt całego zakupu to 73 tys. zł.

Galeria zdjęć---

Nowe place zabaw

Realizowany jest kolejny etap programu "Żyjmy zdrowo - Razem!". 
W ramach programu na terenie gminy powstały nowoczesne place zabaw.
Miejsca zabawy zorganizowano w Buczu, Mochach, Kaszczorze, Osłoninie, 
Nowej Wsi, Starkowie, Radomierzu, Przemęcie i Siekowie, a więc przy 
wszystkich placówkach przedszkolnych. Place zabaw są ogrodzone 
i zamykane na noc, a sprzęty ustawione na nich są w pełni bezpieczne 
i posiadają odpowiednie atesty.
Warto zaznaczyć, że choć miejsca zabaw powstały przy przedszkolach 
to są one otwarte dla wszystkich dzieci.
Koszt budowy wszystkich 9 placów zabaw wyniósł ponad 409 tys. zł.
Więcej na ten temat w dziale "Realizacja".

Spartakiada Przedszkolaków

13. maja w hali sportowej Zespołu Szkół w Mochach odbyła się sparta-
kiada "Żyj zdrowo - na sportowo" ,która co prawda nie jest finansowana 
z grantu Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ale jej cel jest ściśle 
powiązany z  projektem "Żyjmy zdrowo -  Razem!", . gdyż jednym z celów 
projektu jest promocja zdrowego stylu życia.
Więcej na ten temat w dziale "Realizacja".
-
Inauguracyjna Impreza Integracyjna "Żyjmy zdrowo - Razem"

7 maja 2009 r. przedszkolaki z Nowej Wsi, Kaszczoru i Osłonina 
oraz zaproszone niepełnosprawne dzieci z terenu Gminy Przemęt bawiły 
się na imprezie integracyjnej w Nowej Wsi. Liczba bawiących się dzieci 
zarówno tych małych jak i dużych wyniosła ok. 200.
Więcej na ten temat w dziale "Realizacja".
-
Trwa realizacja projektu


Od stycznia 2009 r. dzieci systematycznie jeden raz w miesiącu wyjeżdżają
na basen "Akwawit" w Lesznie, gdzie pod opieką instruktorów odbywa 
się nauka pływania dwoma stylami, nauka skoków do wody, elementy
nurkowania oraz kształtowanie ogólnej wydolności organizmu. 
Dla najmłodszych dzieci prowadzone są gry i zabawy w płytkim brodziku.
Więcej na ten temat w dziale "Realizacja".
-

Ruszył projekt dla dzieci
-
Gmina Przemęt otrzymała wsparcie finansowe w ramach 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wysokość otrzymanego grantu na realizację projektu "Żyjmy 
zdrowo - Razem!" - integracja społeczna, profilaktyka zdrowotna
oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci w wieku
przedszkolnym" wynosi 736.982 euro, tj. 85% wartości całego 
projektu. Pozostałe 15%, czyli 130.056 euro stanowić będzie 
budżet gminy.

-
- << Aby zadbać o zdrowie naszych dzieci, w przedszko-
lach gminy Przemęt wprowadzone zostaną: programy
zintegrowanej edukacji przedszkolnej, programy profilaktyki
chorób cywilizacyjnych oraz promocja zdrowia, 
nowy atestowany sprzęt; meble, zabawki, materiały 
edukacyjne. Powstaną nowe bezpieczne place zabaw.
ULOTKA(PDF 1,83 MB)
-
-
--
------------------------------------

-